Vrátím se trochu k hudební teorii, ovšem podané opět velice zjednodušeně. Jak jsem psal v příspěvku ohledně tónin, je evidentní, že ke každé tónině přísluší určitá sada, rodina akordů (odborně kadence). Je dobré si je pro každou tóninu pamatovat, protože pak se často dá zahrát doprovod i k celkem neznámé písničce. Jak to tedy je? Aniž bych opět zacházel příliš daleko do teorie, myslím, že si každý pamatuje z hudební výchovy alespoň sedm základních tónů stupnice Cdur:
C D E F G A H, dále následuje C o oktávu (8 tónů) vyšší atd.

Ze mně neznámých historických důvodů my zde v Evropě používáme tón H, který se jinde (v Americe) jmenuje B, což je logické, protože následuje po tónu A. Trochu to člověka v době internetu mate…

Nyní si stačí zapamatovat čísla 1, 4, a 5, abychom si odvodili z tónů stupnice akordy, které k sobě přísluší. Je to takhle – příklad pro tóninu C:

C – D – E – F – G – A – H
1 – ii – iii – 4 – 5 – vi – vii

Nad čísly arabskými jsou durové, nad čísly římskými jsou molové akordy céčkové rodiny. Tedy C – Dmi – Emi – F – G(7) – Ami – (Hdim). Poslední, sedmý akord je vždy typu dim (dimnished – zmenšený), ale ten budeme zanedbávat, protože se používá velice výjimečně.

V jiných tóninách prostě začneme počítat od příslušného tónu:

D – E – F – G – A – H – (C)
1 – ii – iii – 4 – 5 – vi

dostaneme rodinu D: D – Emi – Fmi – G – A(7) – Hmi, podobně

G – A – H – C – D – E – (F)
1 – ii – iii – 4 – 5 – vi

a rodina G: G – Ami – Hmi – C – D(7) – Emi

Základní akord, podle kterého se tónina jmenuje, je tzv. TÓNIKA, akord na pátém stupni je DOMINANTA, akord na čtvrtém stupni je SUBDOMINANTA. Místo dominantního akordu se na pátém stupni často používá DOMINANTNÍ SEPTAKORD (např. v tónině C místo G bude G7, v tónině D A7, v tónině G D7).

Akce
  • Nyní nemáme žádné plánované akce
AEC v1.0.4
Návštěvy
0082650